Poradnik zdalnej pracy

Poniżej umieszczamy  poradnik "Jak Pomóc sobie i dzieciom w okresie


 

epidemii ?"

Jak_pomoc_poradnik.pdf

Godziny pracy szkoły


 

W DNIACH 25.03.2020r. – 10.04.2020r. SEKRETARIAT SZKOŁY PRACUJE

W GODZINACH 8 00 – 15 00.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SZKOŁA JEST ZAMKNIĘTA. ZAŁATWIANE 

BĘDĄ SPRAWY TYLKO WAŻNE. O WAŻNOŚCI SPRAWY DECYZJĘ PODEJMUJE

DYREKTOR SZKOŁY LUB WYZNACZONY PRZEZ NIEGO PRACOWNIK.  

WSZYSTKIE INNE SPRAWY NP. UZYSKANIE INFORMACJI PROSIMY 

KIEROWAĆ DROGĄ TELEFONICZĄ (W GODZINACH PRACY) LUB

ELEKTRONICZNĄ. 

 

 

TEL. 32 2599 856

 

EMAIL: sekretariat@sp40katowice.pl

 

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Informacje - rekrutacja elektroniczna

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

 

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:

➡ Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 

Przekazanie tzw. zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. 

 

➡ Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

 

➡ 23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 

➡ od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

 

➡ 7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Rekrutacja

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI


 

2020/2021 DOSTEPNE SĄ W ZAKŁADCE " Rekrutacja


 

2020/2021" ( w panelu po lewej stronie)


 

Dyrektor szkoły 

 

Magdalena Dołęgowska 

Dzień Otwarty

Data 18.03.2020r. to data zaplanowanego przez Nas

 

" Dnia Otwartego" .

 

Niestety nie możemy się spotkać z Wami Frown.

 

Przesyłamy moc pozdrowień i życzymy wytrwałości w tym

 

trudnym dla Nas czasie. 

 

Zapraszamy na naszego funpage na facebook

 

 https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-40-w-Katowicach-2182855275310367/

 

 

 

..." Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska,
po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość,
tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego"...

Arthur Schopenhauer


Funkcjonowanie placówki

Bezpieczeństwo

WAŻNA INFORMACJA!


W DNIACH 16.03.2020r. – 25.03.2020r. SEKRETARIAT SZKOŁY PRACUJE


W GODZINACH 8 00 – 15 00.


W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SZKOŁA JEST ZAMKNIĘTA. ZAŁATWIANE

 

 

BĘDĄ SPRAWY TYLKO WAŻNE. O WAŻNOŚCI SPRAWY DECYZJĘ PODEJMUJE


DYREKTOR SZKOŁY LUB WYZNACZONY PRZEZ NIEGO PRACOWNIK. 

 

 

WSZYSTKIE INNE SPRAWY NP. UZYSKANIE INFORMACJI PROSIMY

 

 

KIEROWAĆ DROGĄ TELEFONICZĄ (W GODZINACH PRACY)LUB

 

 

ELEKTRONICZNĄ.

 


DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE , ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA I

 

 

 

CIERPLIWOŚCI W OCZEKIWANIU NA „NORMALNY CZAS”.


TEL. 32 2599 856


EMAIL: sekretariat@sp40katowice.pl

 

Magdalena Dołęgowska - dyrektor szkoły 

Odwołane imprezy

Dyrektor szkoły informuje o odwołaniu imprez:


18.03.2020r. - Dzień Otwarty 


20.03.2020r. - Urodziny Pana Jerzego


 

Imprezy odbedą się w innych terminach.


 

Z wyrazami szacunku 


Magdalena Dołegowska 

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Rodzice!

w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów,  dotyczącym podjęcia dalszych

 

działań profilaktycznych, w zakresie zagrożenia koronawirusem przekazuję


informacje pana Waldemara Bojaruna wiceprezydenta miasta Katowice, że od dnia


16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku  zostaną zawieszone zajęcia


dydaktyczno-wychowawcze w szkole, co nie będzie miało wpływu na organizację


roku szkolnego. Informuję również, że w dniach 12 i 13 marca br. w szkole odbywać


się będą jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie

 

mogą zapewnić w te dni opieki.

 

 
W tym czasie odwołane będą wszystkie zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

 

Z wyrazami szacunku 

dyrektor szkoły

Magdalena Dołegowska 

Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021


Trwa od 23.03.2020r. do 3.04.2020r. do godziny 15 00.

 

link:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

 


 

Nabór dotyczy elektroniczny dotyczy klasy 1. Nabór do klas IV - VIII w wersji papierowej. 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi

 

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu

 

 

koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 –

 

 

szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem:


 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

REKOMENDACJE MEN

Rekomendacje MEN dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się

 
w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na


koronawirusa.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !!!

 

• Proszę, nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;• W każdej toalecie są umieszczone w widocznym miejscu przy umywalce instrukcje dotyczące mycia rąk;• Uczniowie zostaną w najbliższym czasie poinformowani o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym np.:
częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

 


• Jeśli Państwo i Dziecko nie mieliście kontaktu z chorą osobą, nie ma powodu do obaw;• Nie będzie wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;• Jeśli Wasze Dziecko lub Państwo wróciliście z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne,
proszę bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną
a następnie zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego;• Proszę sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych, tel 800 190 590 – czynna całodobowoZ poważaniem

Magdalena Dołęgowska
Dyrektor Szkoły

Wygenerowano w sekund: 0.03
97,569 unikalne wizyty