Uchwała Rady Miasta Katowice

Spełniając wymagania ustawowe przekazujemy treść uchwały RM Katowice :

 

UCHWAŁA NR LIX/1254/23 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2 lutego 2023 r.w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach z siedzibą przy ul. Okrzei 4, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Grażyńskiego 17 w KatowicachNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)Rada Miasta Katowice uchwala:

 

§ 1.

Wyrazić zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Okrzei 4 w Katowicach na ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach.

 

§ 2.

Zawiadomić Śląskiego Kuratora Oświaty oraz potencjalnych klientów o zamiarze przekształcenia, o którym mowa w §1.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,014,503 unikalne wizyty