REKRUTACJA 2023/2024

Nabór odbywa się  przy wsparciu systemu elektronicznego - https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

 

Rekrutacja do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w oparciu o przepisy:

1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze.zm),
2. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
3.
 zarządzenie nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia nrok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.Rekrutacja elektroniczna dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę o profilu 
artystycznym, akademickim - dwujęzycznym lub sportowym poza swoim obwodem na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w dniu 20 marca 2023 roku i potrwa do dnia 5 kwietnia 2023 roku, natomiast dla kandydatów, którzy dokonają wyboru szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa rozpocznie się od dnia 8 maja 2023 roku.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,014,530 unikalne wizyty