Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów.

Bezpieczeństwo

Zasady wejścia do budynku szkoły z Rodzicem / Opiekunem.

 1. Na teren szkoły może wejść tylko 1 Rodzic/Opiekun.
 2. Rodzic/Opiekun obowiązkowo zasłania usta i nos oraz dezynfekuje dłonie.
 3. Po wejściu do szkoły Rodzic/Opiekun zaprowadza dziecko do szatni , gdzie zostawia okrycie wierzchnie i zmienia obuwie.
 4. Rodzic/Opiekun może odprowadzić dziecko pod salę lekcyjną  lub do świetlicy zachowując dystans społeczny 1,5 m od innych osób i pozostawia dziecko pod opieką nauczyciela – dotyczy to w szczególności uczniów klas I i opuszcza szkołę.
 5. Uczniowie klas II i III mogą być przyprowadzani przez Rodzica/Opiekuna tylko do szatni zachowując dystans społeczny 1,5 m od innych osób oraz zasłaniając usta i nos i obowiązkowo dezynfekując dłonie.  Uczeń sam udaje się pod salę lekcyjną lub do świetlicy.

 

Zasady odbierania Ucznia.

 1. Na teren szkoły może wejść tylko 1 Rodzic/Opiekun.
 2. Rodzic/Opiekun obowiązkowo zasłania usta i nos oraz dezynfekuje dłonie.
 3. Rodzic/Opiekun odbiera dziecko z sali lekcyjnej lub świetlicy zachowując dystans społeczny 1,5 m od innych osób.
 4. Uczeń udaje się z Rodzicem/ Opiekunem do szatni , po czym opuszcza szkołę.

 

 

Ponadto :

 1. Przebywanie w budynku szkoły osób z zewnątrz (rodziców, opiekunów i innych ) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Jeśli jest konieczne, powinno przebiegać w możliwie najkrótszym czasie oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Obiady będą wydawane w stołówce szkolnej w sposób zmianowy, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Godzina 11 30 klasy 1 , godzina 12 25 klasy 2,3,4. Na czas obowiązywania zasad bezpieczeństwa sanitarnego sala konferencyjna została dostosowana do potrzeb jadalni.
 3. Uczniowie korzystają  z  dystrybutora wody pod nadzorem opiekuna według zaleceń GIS.
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,014,517 unikalne wizyty