BIP
Monitoring
Ważne informacje

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Kaczorowski
iod.mkaczorowski@cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23


Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa 40 w Katowicach

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

CertyfikatyProcedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
Ważne informacje

Zbiórka w każdym dniu egzaminu  od godz.8.15 – 8.30 przy wyznaczonych salach.

Część humanistyczna odbędzie się 23 kwietnia 2014 r. (środa):

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. (czwartek):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. (piątek):

– na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Miejsca pisania egzaminu:

Cz. humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza:

 • s.1 -kl. III a, b – aula
 • s2-kl. III c, d–mała sala gimnastyczna                                
 • s.3-3 uczniów z kl. III c– s. konferencyjna
 • s.4-jeden uczeń (s.6)
 • s5-dom (jeden uczeń)

Cz. językowa:

 • s.1-kl. III a,b– aula (34 osoby-5 dost.)—j.ang:.pp  i pr
 • s.2-kl. III c,d- mała sala gimnastyczna(39 osób-2 dost.)-j.ang.:pp i  pr
 • s.3 (s.19)-2 osoby z kl. III c j.ros.:pp
 • s.3/4 (s.6)– jeden uczeń j.ang.:pp i pr
 • s.6 (s.konf.) -6 osób j.ros.:pp
 • s.7 (s.12) -1 uczeń z kl. III c j.ang.: pp
 • s.5 (dom) – 1 osoba j.ros.:pp

WAŻNE INFORMACJE!!!

● W dniach egzaminu obowiązuje strój odświętny galowy, dostosowany do warunków atmosferycznych i temperatury pomieszczeń.

● Kurtki, torebki, siatki należy  pozostawić w szatni. Można wnieść chusteczki higieniczne. Nie wolno wnosić piórników.

● Sekretariat szkoły nie będzie przechowywać komórek

● Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie  spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

● O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście               i zajmują wyznaczone im miejsca.

● Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony .

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

 • pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
 • ołówek przeznaczony jedynie do rysowania,
 • gumkę,
 • linijkę,
 • ekierkę,
 • cyrkiel
 • i kątomierz.

● Szkoła pomiędzy dwoma zakresami/poziomami egzaminu będzie zamknięta.

Uczniowie pod opieką nauczycieli spędzają czas do kolejnego zakresu egzaminu w szkole.

Chętni uczniowie będą mogli skorzystać z herbaty w s. 3

● Nie wolno używać kalkulatora!!!

● Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!!!!

● Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

● Nie wolno  niczego na arkuszu dorysowywać, dopisywać , co nie ma związku  z  arkuszem

● Zdający:

 • nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami,                     z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),
 • nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
 • w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
 • nie wypowiada uwag i komentarzy,
 • nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
 • nie korzysta z żadnych środków łączności.

     W przypadku

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia,
 • wniesienia przez ucznia  do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej,
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu części egzaminu  w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu danego ucznia, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

● Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz.

● Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego, sprawdza kompletność materiałów i zaznaczenie odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Arkusz pozostaje na stoliku!!!

● Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

www.oke.jaw.pl : procedury, przykładowe testy z lat ubiegłych

Życzymy wszystkim uczniom powodzenia i połamania piór.

Dyrektor Szkoły wraz z Nauczycielami Smile

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Nabór do klasy sportowej na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.05 - 32 zapytań MySQL 1,949,698 unikalne wizyty