WPŚP

Miło nam poinformować,
że nasza szkoła razem z MDK Katowice Bogucice, IV LO Katowice tworzy Sztab 30 Finału WOŚP.

Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Zbiórka będzie prowadzona dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

 


GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W KATOWICACH PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU " GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!" . SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.Stypendium

       Stypendium szkolne

            Przypominamy, że od 1 do 15 września 2021r. u pedagoga lub w sekretariacie,  w godzinach pracy szkoły, można składać wnioski do stypendium szkolnego.

            Jest to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wynikającej między innymi z: niskich dochodów na osobę w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby,  wystąpienia zdarzenia losowego.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać aktualnie kwoty 528,00 zł netto (za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - sierpnia)

            Jednak w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieni się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wynosić ono będzie 600 zł na osobę w rodzinie.

Dlatego rodzice uczniów, w rodzinach których dochód nie przekracza 600 zł na osobę, mogą również składać wnioski do 15 września 2021 r.

Świadczenie wychowawcze „500+”i wyprawka „300+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

 

Świetlica

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4o w Katowicach informuje Rodziców Uczniów klas I , że opieka świetlicowa organizowana jest od dnia 2 września 2021r. 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 otrzymacie Państwo od wychowawcow karty zgłoszenia do świetlicy. 

Pozdrawiam serdecznie 

Magdalena Dołęgowska 

Żywienie w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo!

W zakładce stołówka umieliściliśmy zasady zywienia uczniów w roku szkolnym 2021/2022. 

Informujemy , że od dnia 6.09.2021r. posiłki  ( obiad) w formie cateringu będzie przygotowywać dla nas Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach ( osiedle Witosa ) . 

Do dnia 2.09.2021r. należy zapłacić za obiady na konto :

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Prawidłowo opisana wpłata za obiady winna wyglądać następująco:

Np. SP 40; Jaś Kowalski ; obiady wrzesień

Cena jednego obiadu wynosi 3 ,00 zł.

Opłatę wyliczamy przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka przez w/w kwotę. I tak np. we wrześniu dla naszej szkoły będzie to:

3, 00 zł x 19 = 57 zł

Intendent z SP 33 do dnia 3.09.2021r. do godziny 9 00 musi znać liczbę dzieci korzystających z posiłku od 6.09.2021. Dlatego bardzo prosimy o przesłanie  na dziennik Vulcan bezpośrednio do dyrektora szkoły informacji o zapłacie za obiady do dnia 2.09.2021. Rodziców Uczniów klas 1 prosi się o przesłanie takiej informacji na szkolną skrzynkę e - mail : sekretariat@sp40katowice.pl 

Link do strony stołówki SP 33 , który będzie potrzebny w następnych miesiącach.

https://sp33.katowice.pl/stolowka

Inauguracja 2021/2022

Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina: 9.00

Klasa 1a i 1b – spotkanie w auli szkolnej, później przejście po opieką wychowawcy do sali

Ze względu na sytuację epidemiologiczną do szkoły z uczniem klasy pierwszej może wejść jeden rodzic/opiekun prawny.

Godzina: 10.00

Klasa 2a , 2b , 3a

– spotkanie w auli szkolnej, później przejście po opieką wychowawcy do sali

Godzina: 11.00

Klasa 4a , 5a  

– spotkanie w auli szkolnej, później przejście po opieką wychowawcy do sali

Klasy 2,3,4,5 na inaugurację roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy  bez rodziców.

Przypominamy o obowiązujących w szkole procedurach bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Do szkoły może przyjść tylko zdrowy uczeń. Przy wejściu należy dezynfekować ręce. W przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek. Zachowujemy dystans.

PIERWSZA KLASA

Szanowni Rodzice Uczniów klasy I w roku szkolnym 2021/2022 wszystkich informacji o zakupie tzw. wyprawki przekaże wychowawca w dniu 1.09.2021r.

Szkoła zaopatrza Uczniów w podręczniki i ćwiczenia z wyjatkiem religii.

Pierwszy tydzień to tzw. zaprzyjaźnianie się ze szkołą. 

Co możemy doradzić:

1. Wybór plecaka dla pierwszoklasisty może być trudny, zwłaszcza jeśli nie jest on przyzwyczajony do noszenia tornistrów. Plecak musi wygodnie układać się na plecach dziecka i mieć wystarczającą ilość szelek, aby nie powodować problemów z postawą, takich jak skolioza. Plecak do szkoły to 15 procent wagi dziecka. Jego waga nie powinna przekraczać 2 kg. Dziecko ważące 20kg nie powinno nosić więcej niż 2kg. Dziecko powinno być zaangażowane w zakup plecaka szkolnego. Nie tylko ze względu na wybór odpowiedniego rozmiaru i dopasowania, ale również dlatego, że będzie to miało wpływ na jego pewność siebie.

2. Przedstawiajmy szkołę jako przyjazne miejsce, gdzie dziecko zawrze dużo znajomości, a także pozna wiele nowych i ciekawych rzeczy. Dobrym pomysłem jest wspólne oglądanie zdjęć, gdzie mama i tata występują w szkolnych fartuszkach czy z obowiązkowymi tarczami. Można powspominać zabawne sytuacje z czasów, gdy sami się uczyliśmy oraz przyjaźnie, które wtedy zawarliśmy.

3. Rozmowa z dzieckiem to podstawa przygotowania do rozpoczęcia nauki. Ważne jest poruszanie różnych tematów, zadawanie pytań, wymienianie poglądów i podtrzymywanie dialogu z dzieckiem.

4. Z rozpoczęciem nauki w szkole wiąże się wiele obowiązków, jak odrabianie lekcji, codzienne pakowanie plecaka , czy też wykonywanie poleceń nauczyciela. Dla pierwszoklasisty są one nowością i mogą budzić lęk. Rodzice powinni zatem przygotować swoją pociechę do nowych zadań. Wspólne ustalenie rozkładu dnia, z podziałem na odrabianie lekcji, odpoczynek, aktywność fizyczną i wyznaczenie stałej godziny pójścia spać zorganizuje dziecku i rodzicom czas.

5. Dziecko powinno nauczyć się samo podejmować decyzje, oczywiście na swoją miarę – np. co chciałoby robić, czy jak się ubrać. Ważne również jest, by rodzice nie wyręczali  w czynnościach, z którymi da sobie radę. 

6. Szkoła to miejsce, gdzie dziecko ma się uczyć, a nie być we wszystkim najlepsze.

 

Pozdrawiam serdecznie , do zobaczenia we wrześniu. 

Magdalena Dołęgowska dyrektor szkoły

 

( wkrótce zamieścimy informację o rozpoczęciu roku szkolnego) 

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje, że w wyniku II etapu rekrutacji wszyscy kandydaci zostali przyjęci do szkoły. Lista przyjetych zostaje wywieszona na drzwiach szkoły. 

Magdalena Dołęgowska 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Newsy

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.2021r. 

klasy 1 - 2 godzina 9 00 aula 

klasy 3 i 4 godzina 10 30 aula

Po uroczystościach w auli szkolnej Uczniowie przechodzą ze swoimi wychowawcami do klas. 

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje, że listy kandydatów zakwalifikowanych


i niezakwalifikowanych zostały rozwieszone na drzwiach wejścoiwych szkoły.


M. Dołęgowska 

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022

Od dnia 10 maja 2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie oraz  poza obwodem naszej szkoły.W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie : 

 

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

 

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w sekretariacie szkoły w terminie od 10 maja do 19 maja 2021r.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Szczegóły w zakładce rekrutacja ( panel po lewej stronie )

 

ZAPRASZAMY !!!!Laughing

Wygenerowano w sekund: 0.03
587,696 unikalne wizyty