Informacje - rekrutacja elektroniczna

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

 

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:

➡ Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 

Przekazanie tzw. zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. 

 

➡ Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

 

➡ 23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 

➡ od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

 

➡ 7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Rekrutacja

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI


 

2020/2021 DOSTEPNE SĄ W ZAKŁADCE " Rekrutacja


 

2020/2021" ( w panelu po lewej stronie)


 

Dyrektor szkoły 

 

Magdalena Dołęgowska 

Dzień Otwarty

Data 18.03.2020r. to data zaplanowanego przez Nas

 

" Dnia Otwartego" .

 

Niestety nie możemy się spotkać z Wami Frown.

 

Przesyłamy moc pozdrowień i życzymy wytrwałości w tym

 

trudnym dla Nas czasie. 

 

Zapraszamy na naszego funpage na facebook

 

 https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-40-w-Katowicach-2182855275310367/

 

 

 

..." Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska,
po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość,
tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego"...

Arthur Schopenhauer


Funkcjonowanie placówki

Bezpieczeństwo

WAŻNA INFORMACJA!


W DNIACH 16.03.2020r. – 25.03.2020r. SEKRETARIAT SZKOŁY PRACUJE


W GODZINACH 8 00 – 15 00.


W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SZKOŁA JEST ZAMKNIĘTA. ZAŁATWIANE

 

 

BĘDĄ SPRAWY TYLKO WAŻNE. O WAŻNOŚCI SPRAWY DECYZJĘ PODEJMUJE


DYREKTOR SZKOŁY LUB WYZNACZONY PRZEZ NIEGO PRACOWNIK. 

 

 

WSZYSTKIE INNE SPRAWY NP. UZYSKANIE INFORMACJI PROSIMY

 

 

KIEROWAĆ DROGĄ TELEFONICZĄ (W GODZINACH PRACY)LUB

 

 

ELEKTRONICZNĄ.

 


DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE , ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA I

 

 

 

CIERPLIWOŚCI W OCZEKIWANIU NA „NORMALNY CZAS”.


TEL. 32 2599 856


EMAIL: sekretariat@sp40katowice.pl

 

Magdalena Dołęgowska - dyrektor szkoły 

Odwołane imprezy

Dyrektor szkoły informuje o odwołaniu imprez:


18.03.2020r. - Dzień Otwarty 


20.03.2020r. - Urodziny Pana Jerzego


 

Imprezy odbedą się w innych terminach.


 

Z wyrazami szacunku 


Magdalena Dołegowska 

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Rodzice!

w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów,  dotyczącym podjęcia dalszych

 

działań profilaktycznych, w zakresie zagrożenia koronawirusem przekazuję


informacje pana Waldemara Bojaruna wiceprezydenta miasta Katowice, że od dnia


16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku  zostaną zawieszone zajęcia


dydaktyczno-wychowawcze w szkole, co nie będzie miało wpływu na organizację


roku szkolnego. Informuję również, że w dniach 12 i 13 marca br. w szkole odbywać


się będą jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie

 

mogą zapewnić w te dni opieki.

 

 
W tym czasie odwołane będą wszystkie zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

 

Z wyrazami szacunku 

dyrektor szkoły

Magdalena Dołegowska 

Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021


Trwa od 23.03.2020r. do 3.04.2020r. do godziny 15 00.

 

link:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

 


 

Nabór dotyczy elektroniczny dotyczy klasy 1. Nabór do klas IV - VIII w wersji papierowej. 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi

 

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu

 

 

koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 –

 

 

szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem:


 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

REKOMENDACJE MEN

Rekomendacje MEN dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się

 
w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na


koronawirusa.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !!!

 

• Proszę, nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;• W każdej toalecie są umieszczone w widocznym miejscu przy umywalce instrukcje dotyczące mycia rąk;• Uczniowie zostaną w najbliższym czasie poinformowani o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym np.:
częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

 


• Jeśli Państwo i Dziecko nie mieliście kontaktu z chorą osobą, nie ma powodu do obaw;• Nie będzie wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;• Jeśli Wasze Dziecko lub Państwo wróciliście z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne,
proszę bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną
a następnie zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego;• Proszę sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych, tel 800 190 590 – czynna całodobowoZ poważaniem

Magdalena Dołęgowska
Dyrektor Szkoły

Dzień Otwarty

Newsy

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty 


18 marca 2020r. 


godzina 17 00


Miejsce aula szkolna


W PROGRAMIE:


   •WYSTĘP NASZYCH UCZNIÓW 


 •ZAPOZNANIE RODZICÓW I DZIECI Z OFERTĄ EDUKACYJNO-

 

WYCHOWAWCZĄ SZKOŁY


 •ROZMOWY INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI


  •ZWIEDZANIE SZKOŁY


 

Nasza szkoła jest kochana,


śmiech i radość słychać z rana.


I nigdzie na całym świecie


drugiej takiej nie znajdziecie!


 

ZAPRASZAMY!!!!CoolWinkSmile


DYREKTOR SZKOŁY , NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE 


Anielski Mecz Charytatywny

W imieniu organizatorów zapraszamy na 


Anielski Charytatywny Mecz Gwiazd.


29 marca 2020r.


Katowice - Spodek 


godz. 14 00 


Z okazji finału 25-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

 

Dom Aniołów Stróżów

 

już 29 marca w katowickim Spodku odbędzie się Anielski Mecz

 

Charytatywny Gwiazd, 

 

z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na rzecz

 

podopiecznych Domu Aniołów

 

Stróżów. Gwiazdy zagrają dla Domu Aniołów Stróżów.


Szczegóły na: 


http://www.spodekkatowice.pl/pl/wydarzenia/anielski-charytatywny-mecz-

 

gwiazd,1673.html

Wygenerowano w sekund: 0.02
761,476 unikalne wizyty