BIP
Monitoring
Ważne informacje

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Kaczorowski
iod.mkaczorowski@cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23


Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa 40 w Katowicach

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

CertyfikatyProjekt europejski

PROJEKT PT.” ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH”


Od października dla uczniów naszego gimnazjum w szkole będą odbywały się nieodpłatne zajęcia z:

• j. angielskiego- grupa początkująca środa od 14. 30 do 16.00

obejmujące : podstawowe informacje z gramatyki oraz słownictwo niezbędne do efektywnej komunikacji; umożliwienie uczestnikom kursu wyrównanie zaległości ze szkoły podst. oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego,

• j. angielskiego - grupa zaawansowana poniedziałek od 14.30 do 16.00

obejmujące: gramatykę, słownictwo na poziomie zaawansowanym, poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji, wiedzy o kulturze i literaturze krajów anglojęzycznych, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym,

• informatyki czwartek od 14.35 do 15.45

obejmujące: multimedia i Internet; grafikę; fotografię cyfrową ; filmy i ich prezentację w Internecie; moje strony www.

Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy uczeń wyrażający chęć uczestnictwa w projekcie zapoznaje się z regulaminem udziału w zajęciach oraz wypełnia i podpisuje 3 załączniki do regulaminu :

• deklaracje uczestnictwa
• kwestionariusz osobowy
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby Projektu.

Wypełnione i podpisane dokumenty uczeń składa u koordynatora szkolnego – Pani E. Bożek
( w nieprzekraczalnym terminie do 20 września).

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń na poszczególne zajęcia.

Zakwalifikowany uczestnik, który zrezygnuje z udziału w projekcie zobowiązany jest do niezwłocznego wypełnienia , podpisania i złożenia u koordynatora szkolnego rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
Na jego miejsce wpisywana jest pierwsza osoba znajdująca się na liście rezerwowej.


Koordynator Gimnazjum nr 10
W poniższych linkach znajdują się najważniejsze dokumenty związane z realizacją projektu.

- REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

- DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU

- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY PROJEKTU

- REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Nabór do klasy sportowej na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.13 - 22 zapytań MySQL 2,175,501 unikalne wizyty