Stołówka

Stołówka szkolna:

Obsługa gastronomiczna w formie cateringu.

Obiady przygotowuje ZSP nr 4 w Katowicach, gdzie załatwia się wszystkie formalności.

 

Obiady dla uczniów klas 1,2,3 SP od PN do PT w godzinach 11.30-12.25


Nr konta:
Konto Bankowe do opłat za obiady:

                                   Bank: PKO Bank Polski S.A.

                        Nr: 76 1020 2313 0000 3302 0515 6254

w tytule przelewu podać:

imię i nazwisko dziecka oraz nr szkoły.Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Katowicach nr 11/2018/2019 z dnia 30.04.2019r. w sprawie wysokości opłat za posiłki:  

- opłata za korzystanie z posiłku przez uczniów szkoły wynosi 3,50 zł (§1 pkt1.)

- opłaty wnosi się za cały miesiąc z góry do przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ( § 2 pkt 1)

- opłata za niewykorzystane posiłki przez uczniów podlega zwrotowi po uprzednim poinformowaniu intendenta  (tel.: 32/258 35 66 wew 37) o nieobecności  i jest naliczana od dnia nastepnego po dniu w tórym przekazano informacje o nieobecności (§2pkt 4)

Więcej informacji ( w tym wysokości opłat za obiady w konkretnych miesiącach )  na : http://www.zsp4katowice.szkolnastrona.pl w zakładceWygenerowano w sekund: 0.16
481,598 unikalne wizyty