BIP
Monitoring
Ważne informacje

Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

Certyfikaty


Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2017/2018

Opiekunowie:

Pani Grażyna Stanek - Czerny 

Pani Karolina Wittmann-Widera

Przedstawiciele SU:

Przewodniczący: Łukasz Kalisiak

Zastępca: Marek Chmieliński

Sekretarz: Martyna Chromy

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Realizacja planu pracy.

Skład SU;

-przewodniczący: Łukasz Kalisiak , kl. 3a

-zastępca: Martyna Chromy, kl.2a

-opiekunowie: Grażyna Stanek-Czerny, Barbara Wittmann-Widera

● Spotkania Rady Młodzieży, na których omawiane były wszystkie akcje, konkursy, problemy, itp.

● Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza.

● Wybory Rzecznika Praw Ucznia. Kampania wyborcza.

● Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – Pasowanie na Ucznia

● Szkolny Klub Wolontariusza – Wolontariat w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 40

● „Szczęśliwy Numerek” zabawa całoroczna 

● Organizacja „Kiermaszu Ciast”  w ramach Koncertu Charytatywnego dla Kuby

● Szkolne jasełka

● Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”, zbiórka zużytych telefonów- na cele wspomagania misji chrześcijańskich,  zbiórka plastikowych nakrętek

● Akcje charytatywne: (I.3.3.)- Realizacja celu Z „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022” 

- „ Wkręć się w pomaganie”

- „ Szlachetna Paczka” – projekt Ogólnopolski

● Przygotowywanie gazetek informacyjnych i tematycznych

                                                                                                                                              

 

Rok szkolny 2016/2017

Opiekunowie:

Pani Magdalena Dołęgowska

Pani Karolina Wittmann-Widera

Przedstawiciele SU:

Przewodniczący: Marek Chmieliński

Zastępca: Ola Bień

Sekretarz: Łukasz Kalisiak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Lp.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kampania wyborcza.

Wrzesień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

2.

Szkolny Wolontariat

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie, wolontariat.

3.

Konkurs „ Wolontariusz Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie, wolontariat.

4.

Konkurs „ Klasa Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie. Motywowanie uczniów do prac w Samorządzie Uczniowskim. Promowanie działań w pracach społecznych, spełnianiu obowiązków ucznia, organizowaniu rozrywki.

5.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia.

Kampania wyborcza.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

6.

Nauczycielskie ” Oskary”. Koncert dla nauczycieli.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Dekoracja korytarzy szkolnych, lekcje prowadzone przez uczniów, organizacja spotkania z nauczycielami.

7.

Rozwijanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych.

Wg. planu wycieczek

Organizacja wycieczek

8.

Dzień Patrona

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

9.

Kampania profilaktyczna.

Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Wg. harmonogramu

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Profilaktyka uzależnień.

10.

Udział w projekcie „ Szkoła Współpracy”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

11.

„Szczęśliwy Numerek”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

12.

Organizacja dyskotek szkolnych.

Wg. zapotrzebowania uczniów

Rodzaj zadania: wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

13.

Organizacja „Kiermaszu Ciast”.

Raz w miesiącu

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą stanowiły wkład ucznia na cele charytatywne.

14.

Udział w Ogólnopolskim Projekcie „ Szlachetna Paczka”

Grudzień

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

15.

Udział w projekcie     „ Miejska Dżungla”

Cały rok

Rodzaj zadania: wychowanie, dydaktyka.

16.

Szkolny konkurs „ Mam talent”

Marzec

Rodzaj zadania: wychowanie, dydaktyka.

17.

Dzień Ziemi.

Kwiecień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Promowanie działań ekologicznych.

18.

Dzień filmowy.

Czerwiec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

19.

Piknik Rodzinny – współpraca z Nauczycielami i Rodzicami

Czerwiec

Rodzaj zadania: wychowanie.

20.

Gala Samorządu Uczniowskiego

Czerwiec

Rodzaj zadania: wychowanie.

21.

Akcja „ Złota puszka”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych. Pieniądze zebrane będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i „Strefy Aktywnego Odpoczynku”  , będą również wkładem ucznia na cele charytatywne lub ich bieżące potrzeby.

22.

Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych. Pieniądze będą wkładem ucznia na cele charytatywne lub ich bieżące potrzeby.

23.

Zbiórka surowców wtórnych.

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. 

24.

Zbiórka nakrętek w ramach akcji „ Wkręć się w pomaganie”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. 

25.

Akcje charytatywne  

Na bieżąco

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.  Współpraca z fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych – sprzedaż cegiełek 

26.

Działalność Zespołu Artystyczno - Wokalnego

Na bieżąco

Rodzaj zadania: wychowanie.

27.

Współpraca  z Klubem Gaja.  ( happeningi , akcje )

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych.

28.

Współpraca z instytucjami: Fundacja „Gaja”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja „ Wiosna ”, Urząd Miasta Katowice, Teatr „ Gry i Ludzie”, Schronisko dla zwierząt – Katowice Dąbrówka Mała.

Na bieżąco

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

29.

Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Izbą Celną

Na bieżąco

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

Realizacja planu pracy.

● Spotkania Rady Młodzieży, na których omawiane były wszystkie akcje, konkursy, problemy, itp.

● Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza.

● Wybory Rzecznika Praw Ucznia. Kampania wyborcza.

● Dzień Patrona ( październik 2016r.)

● Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – Gala Oscarowa

● Konkurs „ Klasa Roku”

● Konkurs „ Wolontariusz Roku ”

● Szkolny Klub Wolontariatu – Wolontariat w Miejskim Przedszkolu nr 49 w Katowicach

„Szczęśliwy Numerek” zabawa całoroczna 

Organizacja „Kiermaszu Ciast”

● Udział w programie „Miejska Dżungla” pod patronatem Urzędu Miasta Katowice – akcja parkingowa (I.3.3.) - Realizacja celu Z „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022”

● Szkolne jasełka

● Akcja „ Złota puszka” akcja całoroczna

● Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

● Akcje charytatywne: (I.3.3.)- Realizacja celu Z „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022”

- „ Wkręć się w pomaganie”

- „ Szlachetna Paczka” – projekt Ogólnopolski

● Przygotowywanie gazetek informacyjnych i tematycznych

● Współpraca: (I.3.3.); (II.2.2.) - Realizacja celu Z „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022”

- Fundacja „Gaja”

- Urząd Miasta Katowice

- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

- Izba Celna Katowice

- Miejskie Przedszkole nr 49 w Katowicach

 - Stowarzyszenie „ Wiosna”

- „El – met” – Organizacja odzysku wtórnego

- REBA Organizacja Odzysku 

 

 


 

Rok szkolny 2015/2016

Opiekunowie:

Pani Magdalena Dołęgowska

Pani Iwona Krawczyk

Przedstawiciele SU:

Przewodniczący: Paulina Basek

Zastępca: Gosia Szoepe

Sekretarz: Julia Mol


 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w II  półroczu roku szkolnego 2015/2016

Działalność SU:

Realizacja planu pracy.

● Spotkania Rady Młodzieży, na których omawiane były wszystkie akcje, konkursy, problemy, itp

● Wybory opiekuna . Kampania wyborcza.

● Zabawa „ 13 wszystko zdarzyć się może”

● Dzień Patrona ( marzec 2016r.)

● Konkurs „ Klasa Roku”

• Działalność zespołu wokalno – artystycznego „ 10 „

● Ogólnopolski Konkurs „ Szkoła Dobrego Wychowania”

„Szczęśliwy Numerek” zabawa całoroczna 

Organizacja „Kiermaszu Ciast”

● Współpraca z Klubem Gaja, udział w happeningu „ Ratujmy konie”

● Konkurs plastyczny i literacki – Miejska Dżungla; udział w programie pod patronatem Urzędu Miasta Katowice

Kampania „ Marchewka kontra dopalacze”

• III Piknik Rodzinny  

• Dzień Dziecka

• Dzień sportu

• Dzień Kibica ( mecz piłki nożnej)

• Gala Samorządu Uczniowskiego

• Debata o dopalaczach w klasach I

• Rajd Kukuczki

● Akcja „ Złota puszka” akcja całoroczna

● Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

● Akcje charytatywne:

- „ Wkręć się w pomaganie”

● Przygotowywanie gazetek informacyjnych i tematycznych

● Współpraca:

- Fundacja „Gaja”

- Urząd Miasta Katowice

- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

- Izba Celna Katowice

 


 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016

Samorząd Uczniowski rozpoczął swoją działalność pierwszym zebraniem, na, którym zaplanowano wybory przedstawicieli, które odbyły się we wrześniu.

Działalność SU:

Realizacja planu pracy.

Spotkania Rady Młodzieży, na których omawiane były wszystkie akcje, konkursy, problemy, itp

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia.Kampania wyborcza.

Zabawa „ 13 wszystko zdarzyć się może”

Dzień Patrona

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – krótkie przedstawienie

Konkursy „ Uczeń Roku” oraz „ Klasa Roku”

Ogólnopolski Konkurs ” Szkoła Dobrego Wychowania”

Udział w projekcie „ Szkoła Współpracy” w tym debaty

● „Szczęśliwy Numerek” zabawa całoroczna

Organizacja „Kiermaszu Ciast”

Współpraca z Klubem Gaja, udział w happeningu „ Święto Drzewa”

Szkolne kolędowanie – występ Zespołu Artystyczno – Wokalnego

Akcja parkingowa – Miejska Dżungla; udział w programie pod patronatem Urzędu Miasta Katowice

Kampania „ Marchewka kontra dopalacze”

Akcja „ Złota puszka” akcja całoroczna

Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

Akcje charytatywne:

- „ Góra Grosza” - „ Wkręć się w pomaganie”

- „ Szlachetna Paczka”

Przygotowywanie gazetek informacyjnych i tematycznych

Współpraca:

- Fundacja „Gaja”

- Fundacja „ Nasz Dom”

- Urząd Miasta Katowice

- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

OPIEKUNOWIE : Magdalena Dołęgowska

Iwona Krawczyk

 

Lp.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kampania wyborcza.

Wrzesień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

2.

Konkurs „ Uczeń Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Promowanie uczniów wykorzystujących swoje uzdolnienia.

3.

Konkurs „ Klasa Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie. Motywowanie uczniów do prac w Samorządzie Uczniowskim. Promowanie działań w pracach społecznych, spełnianiu obowiązków ucznia, organizowaniu rozrywki.

4.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia .

Kampania wyborcza.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

5.

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Dekoracja korytarzy szkolnych, lekcje prowadzone przez uczniów, organizacja spotkania z nauczycielami.

6.

Rozwijanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych.

Wg. planu wycieczek

Organizacja wycieczek

7.

Zabawa „ 13 wszystko zdarzyć się może”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Upowszechnienie aktywności ucznia. Organizacja rozrywki szkolnej.

8.

Dzień Patrona

Październik, marzec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

 

9.

Ogólnopolski Konkurs

Szkoła Dobrego Wychowania”.

Wrzesień – Marzec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

10.

Kampania „ Marchewka kontra dopalacze”

Grudzień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Profilaktyka uzależnień.

11.

Kampania „ Dopalacze kontra marchewka”

Maj - czerwiec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Profilaktyka uzależnień.

12.

Udział w projekcie „ Szkoła Współpracy”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

13.

Szczęśliwy Numerek”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

14.

Organizacja dyskotek szkolnych.

Wg. zapotrzebowania uczniów

Rodzaj zadania: wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

15.

Organizacja „Kiermaszu Ciast”.

Raz w miesiącu

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i „Strefy Aktywnego Odpoczynku” oraz będą wkładem ucznia na cele charytatywne.

16.

Udział w Ogólnopolskim Projekcie „ szlachetna Paczka”

Grudzień

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

17.

Akcja „ Góra Grosza”

Grudzień - Styczeń

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

Współpraca z fundacją „ Nasz Dom”.

18.

Udział w projekcie „ Miejska Dżungla”

Cały rok

Rodzaj zadania: wychowanie, dydaktyka.

19.

Szkolny konkurs „ Mam talent”

Marzec

Rodzaj zadania: wychowanie, dydaktyka.

20.

Dzień Ziemi.

Kwiecień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Promowanie działań ekologicznych.

21.

Noc filmowa.

Maj - Czerwiec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

22.

Piknik Rodzinny – współpraca z Nauczycielami i Rodzicami

Czerwiec

Rodzaj zadania: wychowanie.

23.

Gala Samorządu Uczniowskiego

Czerwiec

Rodzaj zadania: wychowanie.

 

 

24.

Akcja „ Złota puszka”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych. Pieniądze zebrane będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i „Strefy Aktywnego Odpoczynku” , będą również wkładem ucznia na cele charytatywne lub ich bieżące potrzeby.

25.

Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych. Pieniądze będą wkładem ucznia na cele charytatywne lub ich bieżące potrzeby.

26.

Zbiórka surowców wtórnych.

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

27.

Zbiórka nakrętek w ramach akcji „ Wkręć się w pomaganie”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

28.

Akcja „ Pomóż i Ty”

Na bieżąco

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. Współpraca z fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych – sprzedaż cegiełek

29.

Działalność Zespołu Artystyczno - Wokalnego

Na bieżąco

Rodzaj zadania: wychowanie.

30.

Współpraca z Klubem Gaja. ( happeningi , akcje )

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych.

31.

Współpraca z instytucjami: Centrum Sztuki Filmowej, Fundacja „Gaja”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja „ Nasz Dom”, Fundacja „ Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych”, Urząd Miasta Katowice, Teatr „ Gry i Ludzie”, Schronisko dla zwierząt – Katowice Dąbrówka Mała.

Na bieżąco

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

32.

Współpraca z Policją, Strażą Pożarną.

Na bieżąco

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

 

Samorząd Uczniowski poza zaplanowanymi działaniami będzie uczestniczył w akcjach , konkursach organizowanych na bieżąco ( wg. propozycji przychodzących do szkoły) i w działania organizowane na terenie szkoły

 

 


 

Rok szkolny 2014/2015

Opiekunowie:

Pani Magdalena Dołęgowska

Pani Justyna Kłys - Kidawa

Przedstawiciele SU:

Przewodniczący: Izabela Bartela

Zastępca: Julia Brycka

Sekretarz: Agnieszka Wierzycka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Lp.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kampania wyborcza.

Wrzesień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

2.

Konkurs „ Uczeń Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Promowanie uczniów wykorzystujących swoje uzdolnienia.

3.

Konkurs „ Klasa Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie. Motywowanie uczniów do prac w Samorządzie Uczniowskim. Promowanie działań w pracach społecznych, spełnianiu obowiązków ucznia, organizowaniu rozrywki.

4.

Udział w kampanii „ Pola Nadziei” 2014/2015

Wrzesień, październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

Wybory Rzecznika Praw Ucznia .

Kampania wyborcza.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

5.

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Dekoracja korytarzy szkolnych, lekcje prowadzone przez uczniów, organizacja spotkania z nauczycielami.

6.

Rozwijanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych.

Wg. planu wycieczek

Organizacja wycieczek

7.

Zabawa „ 13 wszystko zdarzyć się może”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Upowszechnienie aktywności ucznia. Organizacja rozrywki szkolnej.

8.

Konkursy „ Jesień w obiektywie” ; „ Zima w obiektywie”; „ Wiosna  w obiektywie”

Październik

Grudzień

Maj

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Konkurs fotograficzny.

9.

Dzień Patrona

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

 

10.

Ogólnopolski Konkurs

„ Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń”.

Wrzesień – Styczeń

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

11.

Kampania „ Stop uzależnieniom”

Listopad

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Profilaktyka uzależnień.

12.

Udział w projekcie „ Szkoła Współpracy”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

13.

„Szczęśliwy Numerek”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

14.

Organizacja dyskotek szkolnych.

Wg. zapotrzebowania uczniów

Rodzaj zadania: wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

15.

Organizacja „Kiermaszu Ciast”.

Raz w miesiącu

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i „Strefy Aktywnego Odpoczynku” oraz będą wkładem ucznia na cele charytatywne.

16.

Kiermasz Świąteczny.

Grudzień

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.  Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i &bdq

Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.05 - 22 zapytań MySQL 1,762,568 unikalne wizyty