BIP
Monitoring
Ważne informacje

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Kaczorowski
iod.mkaczorowski@cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23


Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa 40 w Katowicach

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

CertyfikatySamorząd Uczniowski

Rok szkolny 2017/2018

Opiekunowie:

Pani Grażyna Stanek - Czerny 

Pani Karolina Wittmann-Widera

Przedstawiciele SU:

Przewodniczący: Łukasz Kalisiak

Zastępca: Marek Chmieliński

Sekretarz: Martyna Chromy

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Realizacja planu pracy.

Skład SU;

-przewodniczący: Łukasz Kalisiak , kl. 3a

-zastępca: Martyna Chromy, kl.2a

-opiekunowie: Grażyna Stanek-Czerny, Barbara Wittmann-Widera

● Spotkania Rady Młodzieży, na których omawiane były wszystkie akcje, konkursy, problemy, itp.

● Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza.

● Wybory Rzecznika Praw Ucznia. Kampania wyborcza.

● Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – Pasowanie na Ucznia

● Szkolny Klub Wolontariusza – Wolontariat w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 40

● „Szczęśliwy Numerek” zabawa całoroczna 

● Organizacja „Kiermaszu Ciast”  w ramach Koncertu Charytatywnego dla Kuby

● Szkolne jasełka

● Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”, zbiórka zużytych telefonów- na cele wspomagania misji chrześcijańskich,  zbiórka plastikowych nakrętek

● Akcje charytatywne: (I.3.3.)- Realizacja celu Z „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022” 

- „ Wkręć się w pomaganie”

- „ Szlachetna Paczka” – projekt Ogólnopolski

● Przygotowywanie gazetek informacyjnych i tematycznych

                                                                                                                                              

 

Rok szkolny 2016/2017

Opiekunowie:

Pani Magdalena Dołęgowska

Pani Karolina Wittmann-Widera

Przedstawiciele SU:

Przewodniczący: Marek Chmieliński

Zastępca: Ola Bień

Sekretarz: Łukasz Kalisiak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Lp.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kampania wyborcza.

Wrzesień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

2.

Szkolny Wolontariat

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie, wolontariat.

3.

Konkurs „ Wolontariusz Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie, wolontariat.

4.

Konkurs „ Klasa Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie. Motywowanie uczniów do prac w Samorządzie Uczniowskim. Promowanie działań w pracach społecznych, spełnianiu obowiązków ucznia, organizowaniu rozrywki.

5.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia.

Kampania wyborcza.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

6.

Nauczycielskie ” Oskary”. Koncert dla nauczycieli.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Dekoracja korytarzy szkolnych, lekcje prowadzone przez uczniów, organizacja spotkania z nauczycielami.

7.

Rozwijanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych.

Wg. planu wycieczek

Organizacja wycieczek

8.

Dzień Patrona

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

9.

Kampania profilaktyczna.

Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Wg. harmonogramu

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Profilaktyka uzależnień.

10.

Udział w projekcie „ Szkoła Współpracy”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

11.

„Szczęśliwy Numerek”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

12.

Organizacja dyskotek szkolnych.

Wg. zapotrzebowania uczniów

Rodzaj zadania: wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

13.

Organizacja „Kiermaszu Ciast”.

Raz w miesiącu

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą stanowiły wkład ucznia na cele charytatywne.

14.

Udział w Ogólnopolskim Projekcie „ Szlachetna Paczka”

Grudzień

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

15.

Udział w projekcie     „ Miejska Dżungla”

Cały rok

Rodzaj zadania: wychowanie, dydaktyka.

16.

Szkolny konkurs „ Mam talent”

Marzec

Rodzaj zadania: wychowanie, dydaktyka.

17.

Dzień Ziemi.

Kwiecień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Promowanie działań ekologicznych.

18.

Dzień filmowy.

Czerwiec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

19.

Piknik Rodzinny – współpraca z Nauczycielami i Rodzicami

Czerwiec

Rodzaj zadania: wychowanie.

20.

Gala Samorządu Uczniowskiego

Czerwiec

Rodzaj zadania: wychowanie.

21.

Akcja „ Złota puszka”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych. Pieniądze zebrane będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i „Strefy Aktywnego Odpoczynku”  , będą również wkładem ucznia na cele charytatywne lub ich bieżące potrzeby.

22.

Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych. Pieniądze będą wkładem ucznia na cele charytatywne lub ich bieżące potrzeby.

23.

Zbiórka surowców wtórnych.

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. 

24.

Zbiórka nakrętek w ramach akcji „ Wkręć się w pomaganie”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. 

25.

Akcje charytatywne  

Na bieżąco

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.  Współpraca z fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych – sprzedaż cegiełek 

26.

Działalność Zespołu Artystyczno - Wokalnego

Na bieżąco

Rodzaj zadania: wychowanie.

27.

Współpraca  z Klubem Gaja.  ( happeningi , akcje )

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych.

28.

Współpraca z instytucjami: Fundacja „Gaja”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja „ Wiosna ”, Urząd Miasta Katowice, Teatr „ Gry i Ludzie”, Schronisko dla zwierząt – Katowice Dąbrówka Mała.

Na bieżąco

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

29.

Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Izbą Celną

Na bieżąco

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

Realizacja planu pracy.

● Spotkania Rady Młodzieży, na których omawiane były wszystkie akcje, konkursy, problemy, itp.

● Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza.

● Wybory Rzecznika Praw Ucznia. Kampania wyborcza.

● Dzień Patrona ( październik 2016r.)

● Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – Gala Oscarowa

● Konkurs „ Klasa Roku”

● Konkurs „ Wolontariusz Roku ”

● Szkolny Klub Wolontariatu – Wolontariat w Miejskim Przedszkolu nr 49 w Katowicach

„Szczęśliwy Numerek” zabawa całoroczna 

Organizacja „Kiermaszu Ciast”

● Udział w programie „Miejska Dżungla” pod patronatem Urzędu Miasta Katowice – akcja parkingowa (I.3.3.) - Realizacja celu Z „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022”

● Szkolne jasełka

● Akcja „ Złota puszka” akcja całoroczna

● Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

● Akcje charytatywne: (I.3.3.)- Realizacja celu Z „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022”

- „ Wkręć się w pomaganie”

- „ Szlachetna Paczka” – projekt Ogólnopolski

● Przygotowywanie gazetek informacyjnych i tematycznych

● Współpraca: (I.3.3.); (II.2.2.) - Realizacja celu Z „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022”

- Fundacja „Gaja”

- Urząd Miasta Katowice

- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

- Izba Celna Katowice

- Miejskie Przedszkole nr 49 w Katowicach

 - Stowarzyszenie „ Wiosna”

- „El – met” – Organizacja odzysku wtórnego

- REBA Organizacja Odzysku 

 

 


 

Rok szkolny 2015/2016

Opiekunowie:

Pani Magdalena Dołęgowska

Pani Iwona Krawczyk

Przedstawiciele SU:

Przewodniczący: Paulina Basek

Zastępca: Gosia Szoepe

Sekretarz: Julia Mol


 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w II  półroczu roku szkolnego 2015/2016

Działalność SU:

Realizacja planu pracy.

● Spotkania Rady Młodzieży, na których omawiane były wszystkie akcje, konkursy, problemy, itp

● Wybory opiekuna . Kampania wyborcza.

● Zabawa „ 13 wszystko zdarzyć się może”

● Dzień Patrona ( marzec 2016r.)

● Konkurs „ Klasa Roku”

• Działalność zespołu wokalno – artystycznego „ 10 „

● Ogólnopolski Konkurs „ Szkoła Dobrego Wychowania”

„Szczęśliwy Numerek” zabawa całoroczna 

Organizacja „Kiermaszu Ciast”

● Współpraca z Klubem Gaja, udział w happeningu „ Ratujmy konie”

● Konkurs plastyczny i literacki – Miejska Dżungla; udział w programie pod patronatem Urzędu Miasta Katowice

Kampania „ Marchewka kontra dopalacze”

• III Piknik Rodzinny  

• Dzień Dziecka

• Dzień sportu

• Dzień Kibica ( mecz piłki nożnej)

• Gala Samorządu Uczniowskiego

• Debata o dopalaczach w klasach I

• Rajd Kukuczki

● Akcja „ Złota puszka” akcja całoroczna

● Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

● Akcje charytatywne:

- „ Wkręć się w pomaganie”

● Przygotowywanie gazetek informacyjnych i tematycznych

● Współpraca:

- Fundacja „Gaja”

- Urząd Miasta Katowice

- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

- Izba Celna Katowice

 


 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016

Samorząd Uczniowski rozpoczął swoją działalność pierwszym zebraniem, na, którym zaplanowano wybory przedstawicieli, które odbyły się we wrześniu.

Działalność SU:

Realizacja planu pracy.

Spotkania Rady Młodzieży, na których omawiane były wszystkie akcje, konkursy, problemy, itp

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia.Kampania wyborcza.

Zabawa „ 13 wszystko zdarzyć się może”

Dzień Patrona

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – krótkie przedstawienie

Konkursy „ Uczeń Roku” oraz „ Klasa Roku”

Ogólnopolski Konkurs ” Szkoła Dobrego Wychowania”

Udział w projekcie „ Szkoła Współpracy” w tym debaty

● „Szczęśliwy Numerek” zabawa całoroczna

Organizacja „Kiermaszu Ciast”

Współpraca z Klubem Gaja, udział w happeningu „ Święto Drzewa”

Szkolne kolędowanie – występ Zespołu Artystyczno – Wokalnego

Akcja parkingowa – Miejska Dżungla; udział w programie pod patronatem Urzędu Miasta Katowice

Kampania „ Marchewka kontra dopalacze”

Akcja „ Złota puszka” akcja całoroczna

Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

Akcje charytatywne:

- „ Góra Grosza” - „ Wkręć się w pomaganie”

- „ Szlachetna Paczka”

Przygotowywanie gazetek informacyjnych i tematycznych

Współpraca:

- Fundacja „Gaja”

- Fundacja „ Nasz Dom”

- Urząd Miasta Katowice

- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

OPIEKUNOWIE : Magdalena Dołęgowska

Iwona Krawczyk

 

Lp.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kampania wyborcza.

Wrzesień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

2.

Konkurs „ Uczeń Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Promowanie uczniów wykorzystujących swoje uzdolnienia.

3.

Konkurs „ Klasa Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie. Motywowanie uczniów do prac w Samorządzie Uczniowskim. Promowanie działań w pracach społecznych, spełnianiu obowiązków ucznia, organizowaniu rozrywki.

4.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia .

Kampania wyborcza.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

5.

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Dekoracja korytarzy szkolnych, lekcje prowadzone przez uczniów, organizacja spotkania z nauczycielami.

6.

Rozwijanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych.

Wg. planu wycieczek

Organizacja wycieczek

7.

Zabawa „ 13 wszystko zdarzyć się może”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Upowszechnienie aktywności ucznia. Organizacja rozrywki szkolnej.

8.

Dzień Patrona

Październik, marzec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

 

9.

Ogólnopolski Konkurs

Szkoła Dobrego Wychowania”.

Wrzesień – Marzec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

10.

Kampania „ Marchewka kontra dopalacze”

Grudzień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Profilaktyka uzależnień.

11.

Kampania „ Dopalacze kontra marchewka”

Maj - czerwiec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Profilaktyka uzależnień.

12.

Udział w projekcie „ Szkoła Współpracy”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

13.

Szczęśliwy Numerek”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

14.

Organizacja dyskotek szkolnych.

Wg. zapotrzebowania uczniów

Rodzaj zadania: wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

15.

Organizacja „Kiermaszu Ciast”.

Raz w miesiącu

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i „Strefy Aktywnego Odpoczynku” oraz będą wkładem ucznia na cele charytatywne.

16.

Udział w Ogólnopolskim Projekcie „ szlachetna Paczka”

Grudzień

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

17.

Akcja „ Góra Grosza”

Grudzień - Styczeń

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

Współpraca z fundacją „ Nasz Dom”.

18.

Udział w projekcie „ Miejska Dżungla”

Cały rok

Rodzaj zadania: wychowanie, dydaktyka.

19.

Szkolny konkurs „ Mam talent”

Marzec

Rodzaj zadania: wychowanie, dydaktyka.

20.

Dzień Ziemi.

Kwiecień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Promowanie działań ekologicznych.

21.

Noc filmowa.

Maj - Czerwiec

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

22.

Piknik Rodzinny – współpraca z Nauczycielami i Rodzicami

Czerwiec

Rodzaj zadania: wychowanie.

23.

Gala Samorządu Uczniowskiego

Czerwiec

Rodzaj zadania: wychowanie.

 

 

24.

Akcja „ Złota puszka”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych. Pieniądze zebrane będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i „Strefy Aktywnego Odpoczynku” , będą również wkładem ucznia na cele charytatywne lub ich bieżące potrzeby.

25.

Akcja „ Zbieramy baterie – chronimy środowisko ”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych. Pieniądze będą wkładem ucznia na cele charytatywne lub ich bieżące potrzeby.

26.

Zbiórka surowców wtórnych.

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

27.

Zbiórka nakrętek w ramach akcji „ Wkręć się w pomaganie”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.

28.

Akcja „ Pomóż i Ty”

Na bieżąco

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. Współpraca z fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych – sprzedaż cegiełek

29.

Działalność Zespołu Artystyczno - Wokalnego

Na bieżąco

Rodzaj zadania: wychowanie.

30.

Współpraca z Klubem Gaja. ( happeningi , akcje )

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: wychowanie. Propagowanie postaw ekologicznych.

31.

Współpraca z instytucjami: Centrum Sztuki Filmowej, Fundacja „Gaja”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja „ Nasz Dom”, Fundacja „ Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych”, Urząd Miasta Katowice, Teatr „ Gry i Ludzie”, Schronisko dla zwierząt – Katowice Dąbrówka Mała.

Na bieżąco

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

32.

Współpraca z Policją, Strażą Pożarną.

Na bieżąco

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

 

Samorząd Uczniowski poza zaplanowanymi działaniami będzie uczestniczył w akcjach , konkursach organizowanych na bieżąco ( wg. propozycji przychodzących do szkoły) i w działania organizowane na terenie szkoły

 

 


 

Rok szkolny 2014/2015

Opiekunowie:

Pani Magdalena Dołęgowska

Pani Justyna Kłys - Kidawa

Przedstawiciele SU:

Przewodniczący: Izabela Bartela

Zastępca: Julia Brycka

Sekretarz: Agnieszka Wierzycka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Lp.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kampania wyborcza.

Wrzesień

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

2.

Konkurs „ Uczeń Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Promowanie uczniów wykorzystujących swoje uzdolnienia.

3.

Konkurs „ Klasa Roku”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie. Motywowanie uczniów do prac w Samorządzie Uczniowskim. Promowanie działań w pracach społecznych, spełnianiu obowiązków ucznia, organizowaniu rozrywki.

4.

Udział w kampanii „ Pola Nadziei” 2014/2015

Wrzesień, październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

Wybory Rzecznika Praw Ucznia .

Kampania wyborcza.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie

5.

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Dekoracja korytarzy szkolnych, lekcje prowadzone przez uczniów, organizacja spotkania z nauczycielami.

6.

Rozwijanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych.

Wg. planu wycieczek

Organizacja wycieczek

7.

Zabawa „ 13 wszystko zdarzyć się może”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Upowszechnienie aktywności ucznia. Organizacja rozrywki szkolnej.

8.

Konkursy „ Jesień w obiektywie” ; „ Zima w obiektywie”; „ Wiosna  w obiektywie”

Październik

Grudzień

Maj

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Konkurs fotograficzny.

9.

Dzień Patrona

Październik

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

 

10.

Ogólnopolski Konkurs

„ Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń”.

Wrzesień – Styczeń

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

11.

Kampania „ Stop uzależnieniom”

Listopad

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Profilaktyka uzależnień.

12.

Udział w projekcie „ Szkoła Współpracy”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

 

13.

„Szczęśliwy Numerek”

Cały rok szkolny

Rodzaj zadania: dydaktyka i wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

14.

Organizacja dyskotek szkolnych.

Wg. zapotrzebowania uczniów

Rodzaj zadania: wychowanie.

Organizacja rozrywki szkolnej.

15.

Organizacja „Kiermaszu Ciast”.

Raz w miesiącu

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i „Strefy Aktywnego Odpoczynku” oraz będą wkładem ucznia na cele charytatywne.

16.

Kiermasz Świąteczny.

Grudzień

Rodzaj zadania: wychowanie, wolontariat.  Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą stanowiły wkład ucznia w organizowanie „ Strefy Relaksu” i &bdq

Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Nabór do klasy sportowej na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.04 - 22 zapytań MySQL 2,215,407 unikalne wizyty