Ważne terminy

1.Zebrania z rodzicami:

11-09-2019

27-11-2019

29-01-2020

22-04-2020

2.Konsultacje z rodzicami.

             16-10-2020

             04-03-2020

 

3. Terminy zebrań klasyfikacyjnych i –plenarnych Rady Pedagogicznej:

29-01-2020 – zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające wyniki klasyfikacji w I półroczu

 22-06-2020 - zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające roczne wyniki klasyfikacji

 

4. Inne ważne terminy:

- do 10.01.2020r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych

- do 14.06.2020r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

- do 30.03.2020r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych zachowania

 

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2019 poz. 1093), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  są : 14.10.2019r., 2.01.2020r., 3.01.2020r., 12.06.2020r.

Jednocześnie Dyrektor Szkoły informuje Rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów , że              w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia w świetlicy wg. przyjętego harmonogramu i po wcześniejszym poinformowaniu szkoły o uczęszczaniu dziecka w tych dniach na zajęcia świetlicowe. 

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
149,578 unikalne wizyty