Rekrutacja 2020/2021

INFORMACJE:


Rekrutacja 2020/2021 trwa od 23.03.2020r. do 3.04.2020r. do godziny 15 00.


Nabór elektorniczny dotyczy tylko i wyłącznie klas I . 


Link do naboru elektronicznego: 


katowice.podstawowe.vnabor.pl


 

Rekrutacja do klas IV - VII:


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Szkoły zachęca do składania wniskow za pośrednictwem poczty

elektronicznej.


Wypełniony wniosek  można przesłać na adres  sekretariat@sp40katowice.pl na dwa sposoby:


a) przesłanie skanu/zdjęcia wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku

lub


b) przesłanie wypełnionego komputerowo wniosku w formacie .doc/.docx bez konieczności drukowania, jednak w późniejszym czasie będzie wymagane uzupełnienie podpisu


W przypadku braku możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej Dyrektor Szkoły proponuje:


- przed wejsciem do szkoły wystawione zostaną dwa pojemniki jeden z pustymi wnioskami, drugi do składania wypełnionych wniosków 


- wypełnione wnioski winny znajdować sie w zaklejonej kopercie,  prosimy nie podpisywać koperty imieniem i nazwiskiem 


- pracownik obsługi pełniacy dyżur na portierni bedzie zobowiazany przez Dyrektora Szkoły do stałej kontroli 


 

Ponizej wniosek do pobrania.

 

Wniosek rekrutacyjny.

Wygenerowano w sekund: 0.03
354,168 unikalne wizyty