Grono pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Magdalena Dołęgowska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI: 

mgr Dorota Jakubska - sekretarz szkoły 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI: 

- wychowawcy świetlicy 

mgr Magdalena Dołęgowska  

mgr Dorota Jakubska

mgr Kornelia Kaplyta  

mgr Iwona Krawczyk

mgr Aleksandra Kwiczała 

mgr Joanna Tosza

- nauczyciele języka angielskiego: 

mgr Agnieszka Urbańska 

- nauczyciele religii: 

mgr Adam Palion

- nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej 

mgr Marzena Filipowicz - Wuj 

mgr Karina Kriegler

mgr Joanna Pietras

- nauczyciel bibliotekarz: 

mgr Iwona Krawczyk

- nauczyciel rewalidacji

mgr Anna Serafin 

- nauczyciel wspomagający

- mgr Aleksandra Łoskot

- pedagog szkolny: 

mgr Joanna Tosza 

- pielęgniarka szkolna: 

Teresa Tarmin

Wygenerowano w sekund: 0.03
149,545 unikalne wizyty