Grono pedagogiczne

INFORMACJA !!! Obok nazwisk nauczycieli umieszczono służbowe adresy email , pod którymi można kontaktować się z nauczyceialmi. 

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Magdalena Dołęgowska  - m.dolegowska@sp40katowice.pl

WICEDYREKTOR SZKOŁY ( SPOŁECZNY ) - mgr Kornelia Kaplyta  - k.kaplyta@sp40katowice.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI: 

mgr Dorota Jakubska - sekretarz szkoły 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI: 

- wychowawcy świetlicy 

mgr Magdalena Dołęgowska  

mgr Kornelia Kaplyta  - k.kaplyta@sp40katowice.pl

mgr Krystyna Polańska  - k.polanska@sp40katowice.pl

mgr Joanna Tosza - j.tosza@sp40katowice.pl

mgr Katarzyna Lewańska - k.lewanska@sp40katowice.pl

mgr Barbara Wittmann - Widera - b.wittmann-widera@sp40katowice.pl

- nauczyciele języka angielskiego: 

mgr Katarzyna Lewańska - k.lewanska@sp40katowice.pl

- nauczyciele religii: 

mgr Barbara Wittmann - Widera - b.wittmann-widera@sp40katowice.pl

- nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej 

mgr Marzena Filipowicz - Wuj - m.filipowicz-wuj@sp40katowice.pl

mgr Karina Kriegler - k.kriegler@sp40katowice.pl

mgr Joanna Pietras - j.pietras@sp40katowice.pl

mgr Justyna Harwat - j.kowalczyk-harwat@sp40katowice.pl

mgr Monika Grabinska - m.grabinska@sp40katowice.pl

mgr Hanna Marzec - h.marzec@sp40katowice.pl

- nauczyciel języka polskiego 

mgr Iwona Krawczyk - i.krawczyk@sp40katowice.pl

- nauczyciel historii i WDŻ

mgr Krystyna Polańska 

- nauczyciel matematyki

mgr Agnieszka Złotnik - a.zlotnik@sp40katowice.pl

- nauczyciel przyrody i geografii

mgr Katarzyna Grabinska - k.grabinska@sp40katowice.pl

mgr Wioletta Krupa - w.krupa@sp40katowice.pl 

mgr Joanna Pietras 

- nauczyciel biologii

mgr Karina Kriegler - k.kriegler@sp40katowice.pl

- nauczyciel informatyki 

mgr Jacek Polewka - j.polewka@sp40katowice.pl

- nauczyciel techniki 

mgr Barbara Gregorkiewicz - b.gregorkiewicz@sp40katowice.pl

- nauczyciel muzyki i plastyki 

mgr Karin Małowicz - k.malowicz@sp40katowice.pl

- nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Kornelia Kaplyta

- nauczyciel bibliotekarz: 

mgr Iwona Krawczyk

- nauczyciel rewalidacji

mgr Anna Serafin - a.serafin@sp40katowice.pl

mgr Joanna Tosza

mgr Hanna Marszałek - h. marszałek@sp40katowice.pl 

- logopeda 

mgr Barbara Wittmann - Widerab.wittmann-widera@sp40katowice.pl

- nauczyciel wspomagający

- mgr Aleksandra Łoskot - a.loskot@sp40katowice.pl

- pedagog szkolny: 

mgr Joanna Tosza 

- pielęgniarka szkolna: 

Teresa Tarmin

Wygenerowano w sekund: 0.01
761,432 unikalne wizyty