BIP
Monitoring
Ważne informacje

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Kaczorowski
iod.mkaczorowski@cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23


Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa 40 w Katowicach

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

CertyfikatySzkoła bez przemocy

Miniatura

Szkoła bez przemocy to PROGRAM SPOŁECZNY DZIENNIKÓW REGIONALNYCH I FUNDACJI GRUPY TP Program zainicjowało i prowadzi od wiosny 2006 roku 16 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse. Od września 2006 do grona Organizatorów dołączyła Fundacja Grupy TP. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Od kwietnia 2006 do sierpnia 2008 na łamach dzienników regionalnych ukazało się ponad 2000 tekstów, z których ponad połowę stanowiły materiały poradnikowe i prezentacja dobrych praktyk. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Program „Szkoła bez przemocy” swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. W działaniach Programu biorą udział wszytskie szkoły, które do niego przystąpiły. Poniżej niektóre dane przedstawiające jego zasięg: Do II edycji do programu "Szkoła bez przmocy" przystąpiło prawie 5 000 szkół, co stanowi 15 % (I edycja 10%) wszytskich szkół w Polsce. W Warsztatach Regionalnych uczestniczyło 1600 nauczycieli z całego kraju. 1300 szkół zorganizowało na swoim terenie obchody Dnia Szkoły bez przemocy. Na łamach 16 dzienników regionalnych prowadzących Program ukazało się prawie 1000 publikacji. Większość z nich to opisy dobrych praktyk ze szkół i teksty poradnikowe dotyczące, na przykład, sposobów radzenia sobie z przemocą. W innych mediach ukazało się 359 publikacji dotyczących "Szkoły bez przemocy". Strona internetowa Porgramu rejestruje miesięcznie średnio 40 000 odwiedzin. W ramach programu grantowego nadesłano prawie 1000 projektów działań zapobiegajacych przemocy i agresji w szkołach. 80 najlepszych projektów zostało narodzonych grantami w wysokości 5 000 zł. 256 zdjęć nadesłali uczniowie na konkurs fotograficzny Dnia Szkoły bez przemocy.

Działania w programie kierowane były Kodeksem SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.

1.Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2.Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3.Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4.Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5.Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6.Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji iprzemocy.

7.Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8.Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9.Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10.Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Nasze gimnazjum otrzymało certyfikat "Szkoły bez przemocy" w 2010r.

inf. z: http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Nabór do klasy sportowej na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.06 - 22 zapytań MySQL 2,245,599 unikalne wizyty