BIP
Monitoring
Ważne informacje

Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

CertyfikatySzkoła bez przemocy

Miniatura

Szkoła bez przemocy to PROGRAM SPOŁECZNY DZIENNIKÓW REGIONALNYCH I FUNDACJI GRUPY TP Program zainicjowało i prowadzi od wiosny 2006 roku 16 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse. Od września 2006 do grona Organizatorów dołączyła Fundacja Grupy TP. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Od kwietnia 2006 do sierpnia 2008 na łamach dzienników regionalnych ukazało się ponad 2000 tekstów, z których ponad połowę stanowiły materiały poradnikowe i prezentacja dobrych praktyk. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Program „Szkoła bez przemocy” swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. W działaniach Programu biorą udział wszytskie szkoły, które do niego przystąpiły. Poniżej niektóre dane przedstawiające jego zasięg: Do II edycji do programu "Szkoła bez przmocy" przystąpiło prawie 5 000 szkół, co stanowi 15 % (I edycja 10%) wszytskich szkół w Polsce. W Warsztatach Regionalnych uczestniczyło 1600 nauczycieli z całego kraju. 1300 szkół zorganizowało na swoim terenie obchody Dnia Szkoły bez przemocy. Na łamach 16 dzienników regionalnych prowadzących Program ukazało się prawie 1000 publikacji. Większość z nich to opisy dobrych praktyk ze szkół i teksty poradnikowe dotyczące, na przykład, sposobów radzenia sobie z przemocą. W innych mediach ukazało się 359 publikacji dotyczących "Szkoły bez przemocy". Strona internetowa Porgramu rejestruje miesięcznie średnio 40 000 odwiedzin. W ramach programu grantowego nadesłano prawie 1000 projektów działań zapobiegajacych przemocy i agresji w szkołach. 80 najlepszych projektów zostało narodzonych grantami w wysokości 5 000 zł. 256 zdjęć nadesłali uczniowie na konkurs fotograficzny Dnia Szkoły bez przemocy.

Działania w programie kierowane były Kodeksem SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.

1.Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2.Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3.Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4.Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5.Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6.Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji iprzemocy.

7.Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8.Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9.Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10.Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Nasze gimnazjum otrzymało certyfikat "Szkoły bez przemocy" w 2010r.

inf. z: http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.08 - 22 zapytań MySQL 1,790,970 unikalne wizyty