BIP
Monitoring
Ważne informacje

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Kaczorowski
iod.mkaczorowski@cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23


Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa 40 w Katowicach

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

CertyfikatySzkoła Humanitarna

"Szkoła Humanitarna” to roczny projekt edukacyjny skierowany do różnych typów szkół w Polsce. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności, na przykładzie trzech tematów: prawa do wody, prawa do edukacji oraz dostępu do żywności. Jego zadaniem jest także kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i solidarności.

Działania projektowe obejmowały ważne i jednocześnie trudne tematy pomocy humanitarnej i rozwojowej, współzależności globalnych, uchodźctwa, repatriacji.

Realizując projekt osiągnęliśmy następujące cele:

● zdobycie wiedzy z zakresu: globalnych współzależności, zrównoważonego rozwoju, pomocy humanitarnej i rozwojowej;

● promowanie w społeczności szkolnej postawy świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w świecie;

● zdobycie wiedzy o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym;

● zwiększenie świadomości uczniów o zachodzących w świecie procesach oraz roli jaką w nich pełnią;

● pokazanie sposobów działania na rzecz potrzebujących – tych w najbliższym otoczeniu oraz tych żyjących w odległych częściach świata.

● zapobieganie nietolerancji, rasizmowi;

● kształtowanie gotowości do niesienia pomocy w sposób przemyślany i odpowiedzialny;

● opracowywanie własnych materiałów informacyjnych;

Nasze gimnazjum otrzymało certyfikat Szkoły Humanitarnej w 2009r.

Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Nabór do klasy sportowej na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.45 - 22 zapytań MySQL 2,245,597 unikalne wizyty