• Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

    Informacja o sposobach zapewnienia dostępności ,  w tym informacja   o zapewnieniu dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami.

     

    1. Podmiot zapewnia w budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń  w sposób wizualny.
    2. Podmiot umożliwia wstęp do  budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
    3. Podmiot prowadzi stronę internetową dla której posiada deklarację dostępności
    4. Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:

    - Kontakt telefoniczny

    - Kontakt korespondencyjny

    - Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

    - Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

  • Kontakty

  • Logowanie