• I. Klauzula informacyjna .

    Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we informuje , że :

    1. Cały obiekt jest monitorowany.
    2. Monitoring obejmuje wnętrze szkoły i teren wokół niej.
    3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
    4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.fe rodo.
    5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.  
    6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
    7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres  14 dni.
    8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
    9. Osobie zarejestrowanej przez system przysługuje prawo do wniesienia skargi.

     

    II. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 40 im. J. Kukuczki w Katowicach

    Regulamin_monitoringu_wizyjnego.pdf

  • Kontakty

  • Logowanie