• Psycholog szkolny 

    Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowanych działań. Mają one charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profi­laktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny. Zadania podejmowane przez psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczy­cieli i rodziców. Wszystkie służą – w bliższej czy dalszej perspektywie – budowaniu dobrych relacji w szkole.

     

    Pani Katarzyna Chlebek pracuje w naszej szkole w dniach :

    Wtorek 9 00 - 14 00

    Czwartek 10 00 - 13 30 

  • Kontakty

  • Logowanie