• Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas przed lekcjami i po nich. Wspieraa rozwój dziecka i stwarza mu właściwe warunki wychowawcze. 

    Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. 

    Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery oraz zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.

    NASZA ŚWIETLICA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH DOBRZE WYPOSAŻONYCH POMIESZCZEŃ STWORZONYCH ZARÓWNO DO ZABAWY, JAK I DO NAUKI. DODATKOWO UCZNIOWIE MOGĄ KORZYSTAĆ Z SALI GIMNASTYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ.

     

    ŚWIETLICA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7.00 - 16.00

    W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     ŚWIETLICA JEST CZYNNA OD 8.00- 15.00.

     

     

     

    ABWYCHOWANKA ŚWIETLICY

     

    1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
    2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
    3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
    4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
    5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
    6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
    7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
    8. Staram się cicho pracować i bawić.
    9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.
    10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
    11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
    12. Dbam o porządek w sali.
    13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
    14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
    15. Szanuję cudzą i swoją własność.
    16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
    17. Dbam o higienę osobistą.
    18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
    19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
    20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

     

  • Kontakty

  • Logowanie