• ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     • ZAPRASZAMY 

      Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkonego 2023/2024 , która odbędzie się dnia 21.06.2024r. w auli szkolnej. 

      O godzinie 9 00 pożegnamy się na czas wakacji z klasami I - III , a o godzinie 10 30 z klasami IV - VII. 

      Po uroczystościach w auli odbędą się  ostatnie już w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcą , koleżankami i kolegami . 

      ZAPRASZAMY !!!!

      Dyrektor z całą społecznością SP 40 

       

     • Listy przyjętych i nieprzyjętych

     • Wyniki rekrutacji 2024/2025

      Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 19 w Katowicach informuje, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych  do Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach w wyniku II etapu rekrutacji 2024/2025 zostały wywieszone w budynku szkoły w gablocie na przeciwko sekretariatu.

     • "Wiosenny przegląd zdrowia"

     • Informacja 

      Fundacja "Unia Bracka" zaprasza osoby dorosłe oraz dzieci na "Wiosenny przegląd zdrowia". 15 czerwca w Przychodni Brackiej Staszic (Giszowiec) w Katowicach każda osoba będzie mogła skorzystać z wielu badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych. Badania są całkowicie bezpłatne i mają charakter profilaktyczny. Prosimy o rejestrację na badania USG dla dzieci, USG jajników oraz diagnostykę jaskry i zaćmy. Na pozostałe badania i konsultacje nie trzeba się zapisywać. Szczegółowe informacje na plakacie oraz w przychodni pod nr tel. 32 255 28 56 lub 600 394 669.

     • REKRUTACJA 2024/2025

     • LISTY DZIECI POZAOBWODOWYCH 

      Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 19 w Katowicach informuje, że listy kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do Szkoły Podstawowej nr 40 w katowicach zostały wywieszone w budynku szkoły w gablocie na przeciwko sekretariatu.

      Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoly do dnia 24.05.2024r. do godziny 13 00. 

     • Bezpłatne szczepienia p/HPV

     • INFORMACJE 

      Od 2023 roku szczepienia p/HPV są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Zachęcamy do korzystania z tej prostej i skutecznej metody ochrony przed nowotworami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień dla dzieci i młodzieży w wieku 9 do 17 lat. 

     • Rekrutacja 2024/2025

     • Listy przyjetych i nieprzyjetych 

      Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 19 w Katowicach informuje, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 40 zostały wywieszone w budynku szkoły w gablocie na przeciwko sekretariatu. 

      W wyniku I etapu rekrutacji do szkoły zostało zgłoszonych 29 kandydatów. Cztery zgłoszenia nie spełniły wymogu formalnego . Prosimy o zapoznanie się z listami.

      Ponadto informuję , że  kandydaci nieprzyjęci ze względów formalnych chcąc uczęszczać do SP 40 muszą ponownie wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne w terminie postepowania uzupełniającego tj. 22.04.2024r. do 07.05.2024r. 


                                                                          Magdalena Dołęgowska 

       

     • Światowy Dzień Zdrowia 2024

     •  „Moje zdrowie, moje prawo”

      W 2024 roku  obchody Światowego Dnia Zdrowia będą organizowane pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”.

      Tegoroczny temat przypomina nam, że każdy człowiek ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

      Prawo do zdrowia jest ściśle powiązane i zależne od realizacji innych praw człowieka, w tym prawa do życia, wyżywienia, mieszkania, pracy, edukacji, prywatności, dostępu do informacji, wolności od tortur oraz wolności zrzeszania się, zgromadzeń i przemieszczania się . Obejmuje zarówno niedyskryminujący dostęp do wysokiej jakości, terminowych i odpowiednich usług i systemów zdrowotnych, jak i do podstawowych czynników warunkujących zdrowie.

     • DZIEŃ OTWARTY W SP 40

     • ZAPRASZAMY !!!

      Zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole !!!

      24.04.2024r. godzina 16 30 

      Rozpoczęcie w auli szkolnej : 

      1. Spotkanie z dyrektorem. 

      2. Prezentacja uzdolnień Uczniów - przedstawienie teatralne 

      Po spotkaniu w auli zapraszamy na spacer po szkole. 

      Odwiedzający naszą szkołę przyszli Uczniowie i Rodzice będą mogli zapoznać się z proponowaną przez nas ofertą edukacyjną na następny rok szkolny, zwiedzić nasze sale dydaktyczne, salę gimnastyczne, bibliotekę. Będzie także okazja do porozmawiania  z nauczycielami naszej szkoły.

      Serdecznie zapraszamy 

      Dyrektor

      Rada Pedagogiczna

      Uczniowie 

       

     • WOŚP

     • Rozliczenie WOŚP

      Podczas 32 Finału WOŚP udało nam się zebrać kwotę 5135,97 zł. Dziekujemy wszystkim za zaangażowanie , Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i ludziom dobrej woli. 

      " Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego, aby się wznieść, musimy trzymać się razem" (Maria Konopnicka)

     • REKRUTACJA

     • REKRUTACJA 2024/2025 

      Rekrutacja do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 

      na rok szkolny 2024/2025  

      odbywa  się w oparciu o przepisy:
       

      1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 90016721718 i 2005)
      2. Uchwała nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
      3. Zarządzenie nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia nrok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

       

       Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego

      Dodatkowe informacje już wkrótce!!!

     • Bezpieczne ferie

     • Życzymy radosnych i bezpiecznych ferii!!!

      Zbliżają się ferie zimowe.  Podczas ferii, kiedy wiele osób cieszy się z aktywności na świeżym powietrzu, istotne jest zachowanie bezpieczeństwa. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z zimowymi przyjemnościami, pamiętaj o odpowiednim ubraniu, ochronie przed mrozem i słońcem, a także przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z lodowisk, stoków narciarskich czy tras do saneczkarstwa. Podczas zabawy na śniegu bądź świadomy otoczenia, unikaj niebezpiecznych obszarów, a w przypadku aktywności na lodzie upewnij się, że jest ona bezpieczna do użytku. Odpowiednia ostrożność i przestrzeganie prostych zasad pomogą w utrzymaniu radosnej atmosfery i uniknięciu nieprzyjemnych sytuacji.

      O tych zasadach bezpieczeństwa przypomina nam co roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dołączonymi do tego newsa.

     • Szkoła Pamięta

     • Akcja MEiN

      Uczniowie klas IV - VII biorą udział  w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. 

      Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

     • Stypendium szkolne

     • Informujemy, że do 15 września 2023r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

             Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendium wynosi 600,00 złotych na jedną osobę w rodzinie.

             Nowe druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać u pedagoga szkolnego.                       

     • Ogłaszamy koniec wakacji !!!

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się dnia 4 września 2024r. o godzinie 10 00 w auli szkolnej. Po inauguracji uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

      ZAPRASZAMY!!!

     • Obiadki

     • Obiady w roku szkolnym 2023/2024

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach informuje, że w roku szkolnym 2023/2024 obiady będą wydawane w formie cateringu. Posiłki dla Uczniów naszej szkoły przygotowuje SP 33 w Katowicach. Wszystkie informacje znajdują się na stronie szkoły . Opłatami zajmuje się SP 33. Z obiadów można skorzystać od 5.09.2023r. 

      Link: https://www.sp33.katowice.pl/stolowka

  • Kontakty

  • Logowanie